Tanácsadások

Szociális és perinatális tanácsadás

Szociális tanácsadás

Tanácsadásra azokat a szociális és mentális problémával küzdő hölgyeket várjuk, akik abban várnak támogatást, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételéhez és a munkába helyezéshez a szociális hátrányok kevésbé akadályozzák.

A tanácsadás, célra orientált problémamegoldó tevékenység, amely a tanácskérőt saját életútja építésében kívánja segíteni, úgy hogy egy meghatározott kérdéskör tisztázódjék a tanácsadó segítségével.

 

A tanácsadás célja, hogy interperszonális (személyes) kapcsolatban információáramlás történjen a tanácskérő igénye szerint. A szolgáltatás során  konkrét készségek, képességek, ismeretek elsajátítása, együttműködési elvárások teljesítése a cél.

 

A tanácsadást igénybe vevő személy:

  • tudja önmaga helyzetét megfogalmazni, a feltárt nehézségek és kérdések közül kiemelni a számára fontos megoldásra váró problémát.
  • ismerje fel a család és közvetlen környezete segítségnyújtásának lehetőségeit, tudja azonosítani azokat a személyeket, akik munkavállalásához szociális problémainak megoldásához segítséget nyújthatnak, vagy akik miatt saját maga is segítségre szorul, és vegye igénybe ezeknek a személyeknek a segítségét,
  • keresse fel azokat a segítő szervezeteket, szociális szolgáltatásokat, amelyek a szociális problémák rendezésében segítségére lehetnek,
  • legyen fogadó kész azoknak a segítési formáknak és szervezeteknek a megismerésében, amelyek tanácsot, konkrét segítséget tudnak nyújtani számára a szociális akadályok elhárításában és működjön együtt velük.

Tanácsadási napok: minden páros héten csütörtökön 14:00 - 16:00

 


 

Perinatális szaktanácsadás

A tanácsadásra azokat a munkaerőpiacon aktív, vagy oda visszakerülni kívánó hölgyeket várjuk, akik életszakasza a babatervezés/várás és a kisgyermeket/gyermekeket nevelő anyaság időszakába esik.

Ez a - perinatális - időszak kiemelt fontosságú szakasza az emberi életnek. Mivel ez az életszakasz alapból is érzékenyebb, sérülékenyebb időszak - várandósként, gyermek után vágyakozó nőként, leendő anyaként – így olyan érzésekkel, problémákkal, nehezítettségekkel, vagy akár dilemmákkal is szembe kerülhetünk, amelyek speciális segítséget igényelhetnek.

 

A tanácsadás célja, hogy interperszonális (személyes) kapcsolatban információáramlás történjen a tanácskérő igénye szerint.

Elősegítsük a tanácskérőt egy-egy, önmagára vonatkozó, információ jellegű, önismeretei elem meghatározásában, a céljukhoz kapcsolódó utak közötti különbség megítélésében.

 

Tanácsadási területek:

  • életpálya alakulásának előrelátható fordulópontján döntés meghozatalában való támogatás,
  • egyéni perinatális szaktanácsadás/támogatás gyermeket tervező és gyermeket váró nőknek,
  • munkavilága és családtervezés vagy gyermeknevelés dilemmái,
  • perinatális veszteség feldolgozása.

Tanácsadási napok: minden páratlan héten csütörtökön 14:00 - 16:00

 

A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes időpontegyeztetés szükséges.

Elérhetőségek:

  • E-mail: info@csakzeg.hu