Képzések

Vállalkozási ismeretek

Célkitűzésünk, hogy a vállalkozó kedvű GYES-ről, GYED-ről a munka világába visszatérni szándékozókat olyan ismeretekkel, jártasságokkal, képességekkel vértezzük fel, amellyel sikeresen indíthatnak el egy otthonról is végezhető kezdő vállalkozást.

Cél, hogy a célcsoport meglássa a lehetőséget, a munkahelyteremtésre, úgy hogy közben családjuktól nem szükséges távol maradni. További célja a képzésnek, hogy a résztvevők tisztában legyenek lakókörnyezetük hely-és térségspecifikumaival, melyek segítségével könnyebb, a helyi vállalkozás megvalósítása, elindítása.

 

Az 50 órás képzés célja, hogy a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segítségével az egyén igyekezzen megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. Ez tudást, kreativitást, újítást és kockázatvállalást jelent, valamint azt, hogy az egyéni céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a társadalomban munkahelyen és főleg a vállalkozások szervezésében és vezetésében szükség van.