Képzések

Önismeret és személyiségfejlesztési tréning

A 15 órás tréning célja, hogy a résztvevő a tréning befejezése után jobban megismerje önmagát, a céljait, lehetőségeit, érdeklődését. Önmagát a mikro és makro társadalom aktív részeseként fogadja el és magát a munka világában célvezérelten és magabiztosan elhelyezkedni képes felnőttként definiálja. További cél még a munkához, pályához, tanuláshoz kapcsolódó követelmények és értékek tisztázása; a személyiség tudatosabb magatartását és a döntéshozatalban történő megerősítését szolgálja.

A program célja még, hogy egy inspiráló kiscsoportos foglalkozás keretein belül kreatív technikák segítségével tanítsa meg az édesanyáknak, hogyan tudják kihangsúlyozni előnyös tulajdonságaikat, akik így jobban tudnak boldogulni – nem csak – a munka világában. A tréning során megismerkedhetnek az önértékelési technikák alkalmazásával, az önbizalom erősítésének technikáival, a változások menedzselésével a saját élet során, életpálya-tervezési technikákkal, hasznos tanácsokat, praktikákat kapnak a munka/tanulás és a család összeegyeztetésére: önismereti, önmotivációs, időgazdálkodási technikák stb.