Képzések

Nyelvi képzések

A 30 és 60 órás képzés célja az idegen nyelvi a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása. A kommunikatív nyelvi kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtudással. Az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelentik, melyek mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás, beszéd, olvasás és írás) keresztül lehetséges. A kommunikatív nyelvi kompetenciák fejlesztési szintje és a nyelvek (angol v. német) a képzést megelőző igényfelmérés és tudásszintfelmérés kiértékelése során kerül meghatározásra.