Képzések

Munka és magánélet összehangoló képzés

A családi élet és a munkavállalás összeegyeztetését segítő képzés alkalmával olyan képességet, készségeket alakítunk ki és fejlesztünk tovább a résztvevőkben, amelyek képessé teszik őket arra, hogy könnyebben, hatékonyabban tudják összeegyeztetni a családi teendőket a munkahelyi feladatok ellátásával. Időbeosztás megbeszélése, munkamegosztás a családban annak érdekében, hogy több idő jusson a közös családi programokra, a szabadidő hasznos, tevékeny eltöltése, az egymással töltött idő minőségének javítása.

 

A tréning célja, hogy a résztvevők megszerezzék a munka és a magánélet megfelelő és hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési , konfliktus és stressz kezelési készségeket; elsajátítsák az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önismereti, helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozitív, kooperatív gondolkodás és megküzdő képesség attitűdjét; a generációk közötti együttműködés családi és közösségi lehetőségeit, a segítő kapcsolat mentálhigiénéjét és lehetséges formáit.