Képzések

Informatikai képzések

Jelen programunkba olyan alaptudást kívánunk nyújtani elsősorban az alacsony iskolai végzettségű célcsoport részére, melyeket a későbbi álláskeresés és munkavállalásuk során kamatoztatni tudnak. A kommunikáció világában, a munka elengedhetetlen kelléke bizonyos fokú számítógép-ismeret. A projekt ezt a plusztudást szeretné biztosítani jelen szolgáltatással a célcsoport számára. A GYES-en, GYED-en lévő szülők számára kevés lehetőség van tudásuk fejlesztésére, vagy esetleg többlettudás szerzésére.

A 35 illetve 50 órás képzések célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A 35 órás képzésen résztvevők képesek lesznek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára, online ügyintézés gördülékeny lebonyolítására.

Az 50 órás alapszintű képzésen résztvevők képesek lesznek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni. Képesek lesznek az Interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.